y garn

Aiming at combining reality and truth, abstract elements, feelings for the area, personal and sociable memories and an enquiry into the processes of painting. I believe that painting can combine striking and beautiful imagery while at the same time can convey deep emotions which connect with people. I apply the paint in various ways with brushes, pallet knife, by rubbing and removing. The colours come from the sketches, from notes done at the scene, from the imagination, or from finding the colours which make  the painting work. The process is adaptable and evolving and is open enough to keep the work fresh and the result exciting.

Ymgais i gyfuno gwirionedd a sylwedd ,teimladau am yr ardal, atgofion personol a cymdeithasol, elfennau haniaethol y cyfansoddiad ac ymholiad i fewn i'r broses o baentio. Credaf fod paentio yn gallu cyfuno delweddau trawiadol a hardd tra ar yr un pryd yn cyfleu syniadau ac emosiynnau dwfn i'r rhai sydd yn barod i'w ddarganfod. Defnyddiaf haenau o baent weithiau yn drwchus ac yn aml yn dennau ac yn deneuach eto. Gwasgaraf y paent gyda amrywiaeth o frwshus, cyllell, bysedd neu cadach. Daw'r lliwiau o'r brasluniau, o nodiadau ar y pryd , o'r dychymug, neu'n drwy ffeindio'r lliwiau sy'n gwneud i'r llun weithio. Mae'r broses yn hyblug ac yn ddigon agored i gadw'r llun yn ffres a'r canlyniad yn anisgwyl.

orielmon2