Once again a very successful Fortnight of Open Studios. It was great to have the studio doors open with the fine weather to welcome over four hundred visitors and friends. Thirty originals and prints sold! Pictured is 'Dros y Bae...Across the Bay, Rhoscolyn' the best selling print this year.

 

Unwaith eto Penwythnos llwyddianus hefo'r Stiwdio Agored. Roedd yn gret gallu agor drysau'r stiwdio yn ystod y tywydd braf I grosawu dros bedwar cant o ymwelwyr a ffrindiau. Tri deg o luniau gwreiddiol a printiadau wedi gwerthu! Dros y Bae oedd y gwerthwr gorau blwyddyn yma.

Fortnight of Open Studios