Blog

'Dwi'n gweithio'n galed ar ddelweddau newydd i arddangosfa yn oriel ger Betws y Coed o'r enw Ffin y Parc www.ffinyparc.co.uk. Byddaf yn rhannu'r gofod hefo'r arlunydd enwog Elfyn 'Dwi'n gweithio'n galed ar greu delweddau i arddangosfa mewn oriel wrth Betws y Coed o'r Lewis – felly cynhyrfus iawn! Agoriad ar 10fed Chwefror, 2013

Mae gennai amryw o luniau newydd gan gynnwys sawl delwedd o ardal Betws a Llanrwst – ardal 'dwi'n nabod yn dda gan fy mod wedi tyfu i fynnu yna! Mae wedi bod yn ddiddorol ail weld a'r ardal hardd yma i beintio a dylunio a dwi'n edrych ymlaen i'w arddangos.

Dal yn brysur yn dysgu hefyd, hefo cyrsiau adraf yn y stiwdio a cwrs ugain wythnos yng Ngaernarfon yn canolbwyntio ar lliw ymlaen ac un arall yn sir Fon yn dechrau ym Mis Ionawr, y ddau drwy Prifysgol Bangor.

Gai ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.

-------------------------------------

I'm working hard creating new images for an exhibition at Ffin y Parc gallery near Betws y Coed www.ffinypar.co.uk. The exhibition will open on 10th February 2013 and I will be sharing the space with well known artist Elfyn Lewis.

I've got a few new paintings including some of the Conwy Valley – an area I know well as I grew up there! It's been great to re-visit this beautiful area to draw and paint and I'm looking forward to exhibiting there.

I'm also busy teaching, with courses at home in the studio and a Creative Landscape course in Caernarfon concentrating on colour and another twenty week course starting in January in Anglesey ,both through Bangor University.

I wish you a Happy Christmas and a peaceful New Year