Blog

Roedd arddangosfa Trefluniau yn Galeri Caernarfon yn llwyddianus iawn. Mae fy ngysylltiad hefo Galeri wedi cario mlaen hefo paentiad ‘The Vines’ wedi ei ddewis i Arddangosfa cystadleuaeth Galeri Agored. Cychwynodd yr arddangosfa celf cyfoes ar y18fed Hydref hefo agoriad cynhyrfus a cynulleidfa fawr. Mae’r llun yn gysylltiad hefo’r arddangosfa Treflun ac hefo fy nghyfnod fel myfyriwr yn coleg celf Lerpwl.

Read more ...