Blog

Mae'r arddangosfa yn Oriel ffin y Parc ger Llanrwst yn agora r Chwefror 10fed. Mae'n siawns I fi arddangos yn ardal fy mebyd, ac er I fi fyw mewn sawl lle gwahanol mae'r ardal a'r tirlun yn dal I ddenu fi yn ol.

Mae'r arddangosfa yn cynnwys sawl peintiad o ardal Nant Bwlch yr Heyrn- yr ardal o ucheldir rhwng Llanrwst a Capel Curig. Treuliais ddyddiau diddorol yn gwneud brasluniau yma hefo tywydd oer ond clir, hefo eira ar y mynyddoedd pell. Datblygais y peintiadau I ddangos y cymysgedd o dir pori, waliau cerrig, coedwig a mynyddoedd uchel – bron yn Alpaedd yn yr amgylchedd cywir!

Mae lluniau eraill yn dangos ffermydd ar waelod y Dyffryn. Roeddwn yn arfer helpu allan yn un ohonynt, Hafod tra'n yr ysgol. Felly mae'r delweddau yn bersonol ac yn perthyn I brofiadau cynnar.

--------------------------

The exhibition at Ffin y Parc Gallery near Llanrwst opens on 10th February. It's a sort of homecoming for me as my formative years were spent here, and although I have lived in many places since, I still have a great deal of affection for the area and the landscape still draws me back.

The exhibition includes several paintings of Nant Bwlch yr Heyrn – the upland area between Llanrwst and Capel Curig. I had some inspirational days there sketching in icy but bright weather, with snow on the distant mountains. The paintings were developed from this starting point to show the mix of grazing, stone walls ,forest and high mountains-almost Alpine in the right conditions!

Other paintings show some of the farms on the Valley floor. I used to help out at one of them, Hafod while at school .So these are quite personal images related to early experiences.