C.v. Huw Gareth Jones


2019 Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli
2018 Ar yr Ymylon...On the Edge...Oriel Ynys Mon, Llangefni
2017 Storiel, Bangor
2017 Wyth Arlunydd o Fon/ Eight Anglesey Artists, Theatr Clwyd , Yr Wyddgrug, Mold
2016 Ail Wneud/Ail Ddyfeisio...Re Make/ Re Invent, Oriel Ynys Mon, Llangefni
2016 Cambrian Open, Conwy
2016 Y Bwthyn Cymraeg/ The Welsh House, Oriel Pendeitch , Caernarfon

Yn Flaenorol....Previously

Treflun / Townscape, Galeri, Caernarfon
Oriel Ffin y Parc
Oriel Ynys Mon
Kooywood Gallery, Caerdydd, Cardiff
Albany Gallery, Caerdydd, Cardiff
Fountain Fine Art, Caerdydd, Cardiff
Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog
Eisteddfod Genedlaethol/National Eisteddfod
Galeri Betws y Coed
Oriel Tonnau, Pwllheli
Welsh Artist of the Year Competition, Caerdydd..Cardiff
Gwobr Kyffin Williams Drawing Competition
Y Capel...The Chapel, Llangollen
County Galleries, Altringham
Jamandic Fine Art, Chester
Oriel Tegfryn, Porthaethwy...Menai Bridge
Albany Gallery, Caerdydd..Cardiff
Website design by ET